Police Brutality and Arrests at Sheikh Jarrah Demo | March 4th 2011

“TaayushHebron on Mar 5, 2011

Police brutality and arrests at Sheikh Jarrah
עוד לפני שהחלה ההפגנה השבועית בשייח ג’ראח , כוחות היס’מ כבר נכחו במקום וחיכו להוראה, כפי שהתברר בהמשך. בשבועות האחרונים הופיעו להפגנה רק מג’בניקים. חודשים חלפו מאז המעצרים האחרונים של מפגינים בשייח ג’ראח, ונראה שלנוכח המעצרים של פורעי תג מחיר מהימין, מנסה המשטרה לאזן את המשוואה, באמצעות גביית תג מחיר מהשמאל. ההפגנה לא חרגה ממנהגה הקבוע בחודשים האחרונים, כאשר היא צעדה אל ביתם המופקע בידי מתנחלים, של בני משפחת חאנון. עיתונאי טורקי שניסה לצלם בפתח הבית סיפק כנראה את העילה. לפתע ללא אזהרה, התנפלו מאחור כתריסר יס’מניקים רעולי פנים ודחפו את המפגינים בגסות ברוטאלית. הם שלפו מהקהל באקראי שלושה גברים, אזקו אותם, והם נלקחו למשטרת שלם. המפגינים הצליחו לעקוף את מחסום המשטרה ולהגיע לקרבת בית משפחת ראווי, שנלקח ע’י עמותת המתנחלים, שמטרתה לייהד את ירושלים המזרחית. הם התיישבו על הכביש במחאה והזכירו לשוטרים שגם הם קרבנות לחוסר צדק ולקיפוח, והזמינו אותם להצטרף אליהם. שלושת העצורים הוחזקו בתא המעצר, במשך השבת, עד ליום ראשון לפנות בוקר, כשהופיעו בפני שופט להארכת מעצרם.

 

 

Palestine Video: Police Brutality and Arrests at Sheikh Jarrah Demo – March 4th 2011.

Comments are closed.

%d bloggers like this: